LA VISIÓ DE LA NOSTRA ESGLÉSIA ( Pro. 29:18 )

La Comunitat Cristiana d’Andorra (CCA), amb l’ajuda de l’Esperit de Déu, desitja:

(1) Ser una Església fonamentada en Jesucrist i la Seva Paraula (La Bíblia). Que emfatitza la predicació de “Tot el Consell de Déu” lliure d’èmfasis personals i denominacionals que puguin afegir, treure o alterar els principis de la Paraula de DéU. Que creu que tots els dons de l’Esperit Sant són vigents i han de ser ministrats a l’església local per aquells que els han rebut per la sobirana voluntat de Déu pel bé comú i l’edificació del Cos de Crist (1 Cor 12:11). Amb una estructura funcional, no rígida, que s’adapta a les necessitats del moment, però sempre dins del marc que estableix la Paraula i l’Esperit.

(2) Ser una comunitat que desenvolupa i viu relacions afectives establertes per l’Esperit Sant i basades en la Paraula de Déu. Que practica una majordomia integral, entregant al Senyor una part dels seus recursos econòmics, temps i esforç per a l’extensió del Regne de Déu. Que viu una adoració genuïna, fonamentada en la vida personal de comunió diària del creient amb Déu, la qual comparteix i celebra en els cultes i reunions publiques amb els altres creients. Amb famílies fortes que basen “la seva casa” en la roca que és Crist, i en la seva PARAULA.

(3) Ser evangelitzadora. Predicar l’evangeli, en el lloc on el Senyor ens ha posat, amb el ferm propòsit de guanyar ànimes per a Crist.

(4) Servir al proïsme. A la comunitat on el Senyor ens ha ubicat (Andorra), amb els recursos al seu abast (ajuda social, suport a las autoritats, programes veïnals, etc.)

(5) Tenir un govern format per homes i dones cridats i escollits per Déu. Fidels a la Seva Paraula i sota la guia de l’Esperit Sant per a ensenyar, vetllar i pastorejar el ramat sobre el qual Déu els ha posat. Sabent que l’autoritat els hi ha estat delegada per Déu (1 Pe 5:1-3).