“El cristià té una gran ventaja sobre la resta d’Homes, no perqué sigui menys caigut qu’ells ni menys condemnat a viure en un mòn caigut; sinó per saber que és un Home caigut en un mòn caigut”.