BENVINGUTS A L’ESGLÈSIA 

A Andorra, el cristianisme evangèlic és poc conegut, i sovint es pot arribar a confondre amb altres tendències religioses. 

El cristianisme evangèlic o protestantisme evangèlic son esglésies i creients hereus de la tradició cristiana instituïda per la reforma protestant del XVI, impulsada, entre altres, per Martí Luter. L’essència del cristianisme que professa consisteix en l’acceptació de la salvació, no per les obres fetes durant la vida, sinó per gràcia a través de la fe individual en el sacrifici de Jesús. Cada persona pot viure una experiència personal de conversió, o el que la Bíblia anomena el “nou naixement”, i la Bíblia és considerada com la Paraula de Déu revelada a la humanitat i acceptada com a única guia en les pràctiques de la fe cristiana. Actualment hi han uns 630 milions de cristians evangèlics arreu del món. És la religió majoritària als Estats Units d’Amèrica, Alemanya i al nord d’Europa, però també és molt estesa a l’Àfrica sub-sahariana, Amèrica llatina, Canadà i Austràlia.

La vida d’una església evangèlica recolsa sobre els valors de germanor i de participació comunitaria fonamentats en les ensenyances de Jesús. L’església ha de ser un mitjà per a descobrir la manifestació de l’amor de Déu per les persones. Un amor que allibera i dona repòs. 

En aquest sentit, l’aspiració principal d’un cristià no és la pràctica religiosa, sinó el desenvolupament d’una relació personal amb Déu.